• Knjigovodska in računovodska dela, skupaj z davčnim svetovanjem
  • Kadrovska opravila
  • Splošno administrativna dela
  • Kontroling
  • Priprave poslovnih načrtov in poslovno svetovanje
  • Preoblikovanja dejavnosti
  • Cenitve in revizije
  • Co-working – souporaba poslovnih prostorov, s podporo strokovnih služb

Storitve opravlja 6 zaposlenih v podjetju, skupaj z zunanjimi sodelavci na področju cenitev in revizij ter pravnem področju.

Nudimo tudi najem ali souporabo poslovnih prostorov, skladiščnih prostorov, pisarniško opremo in administrativno pomoč pri poslovanju.

Povpraševanje