Družba BIRO ZA poslovne storitve d.o.o. je družinsko podjetje, v okviru katerega želimo s sodelavci ponuditi strankam poleg računovodskih storitev, kompletno podporo pri poslovanju, na področju vseh poslovnih funkcij. Na ta način lahko stranka razpoložljivi čas porabi za kvalitetno delo na področju osnovne dejavnosti podjetja.

Z dejavnostjo smo pričeli leta 2004 pod nazivom GDI d.o.o., leta 2008 smo se reorganizirali in dejavnost nadaljevali pod nazivom BIRO ZA poslovne storitve d.o.o. Ustanovitelj podjetja, Aleš Zupan je 35 - letne izkušnje pridobival z delom na delovnih mestih knjigovodje, računovodje, vodje kadrovske službe, finančnega direktorja in direktorja podjetja s 180 zaposlenimi.

NAŠE PREDNOSTI:

  • Kadrovska zasedba z dolgoletnimi izkušnjami
  • Izkušnje na različnih področjih poslovanja podjetja
  • Številčna zasedba, ki v vsakem trenutku omogoča nadomeščanje delavcev, ki so zadržani, s tem pa vam lahko nudimo podporo skoraj v vsakem trenutku, ko nas potrebujete
  • Sodobna računalniška in programska oprema, ki omogoča varno shranjevanje in dostop do vaših podatkov
  • Programska oprema, ki omogoča različne načine spremljanja vašega poslovanja, analize poslovanja in je lahko osnova za sprejemanje novih poslovnih odločitev
  • Možnost direktnega dostopa do našega strežnika, uporaba našega programa za dostop do vaših podatkov in delitve dela z vašimi zaposlenimi
  • Ažuren dostop do podatkov vašega podjetja
  • Možnost sodelovanja na drugih področjih

Način dela prilagajamo potrebam in možnostim strank, s tem, da poleg prevzema dokumentacije, lahko po potrebi storitve opravimo v prostorih stranke, ali organiziramo elektronsko izmenjavo dokumentov ter dostop stranke do podatkov na našem strežniku. Stranka tako lahko uporablja tudi naš strežnik s programsko opremo.