Kot osnovo za izračun cene računovodskih storitev upoštevamo število prejetih in izdanih računov, število zaposlenih, ali je stranka DDV-.zavezanec.

S strankami z večjim obsegom poslovanja se dogovorimo o načinu in vrednotenju spremljanja zalog, potnih nalogov, priprave kompenzacij, mesečnih obračunih in drugih evicencah.

Informativne ponudbe za računovodske in svetovalne storitve:

Ni zaposlenih delavcev, ni zavezanec za DDV, registriran za obračun davka iz dejavnosti na osnovi normirnih stroškov   25,00 EUR mesečno
Ni zaposlenih delavcev, ni potnih stroškov, ni osnovnih sredstev, do 20 prejetih in izdanih računov mesečno, ustrezno število izpiskov TRR, obračun DDV-ja   75,00 EUR mesečno
Ni zaposlenih delavcev, ni zavezanec za DDV, do 20 prejetih in izdanih računov mesečno, pripadajoče število izpiskov transakcijskega računa   55,00 EUR mesečno
Ni zaposlenih delavcev, ni potnih stroškov, ni osnovnih sredstev, do 20 prejetih in izdanih računov mesečno, ustrezno število izpiskov TRR, obračun DDV-ja   75,00 EUR mesečno
Do dva zaposlena delavca, zavezanec za DDV, do 40 prejetih in izdanih računov mesečno, pripadajoče število izpiskov transakcijskega računa, osnovna sredstva   110,00 EUR mesečno
     

 

Vse morebitne ostale storitve se zaračunavajo po ceniku Računovodske tarife z upoštevanjem popusta v višini 35 %, oziroma po dogovoru. Cene so brez DDV.

Zaključni račun se zaračuna letno v višini 100,00 EUR.

Za opravljene ure izven dogovorjenega obsega del upoštevamo naslednje cene naših storitev:
Razna administrativna dela - 1 ura: 19,50 EUR    
Svetovanje in zahtevnejša opravila - 1 ura: 40,00 EUR

V primeru odstopanj količine dokumentov za več kot 10 % se ponudbena cena spremeni za odstotek odstopanja.

Pri večjem obsegu poslovanja pripravimo individualno ponudbo, kot predlog za uskladitev razdelitve izvajanja posameznih opravil in cene naših storitev.